مقطع ابتدایی
 
واحد شهید چمران
 
 
 
تلفن: 5-36245251-035 
 
تلفن:4-36245351-035 
 
آدرس: یزد- خیابان شهید چمران - خیابان رهبر - کوچه شهید جلالیان 
 
 
 
واحد پاسداران
 
 
 
تلفن: 5-38227800-035
 
تلفن: 5-38227800-035
 
آدرس: یزد - بلوار پاسداران - بعد از آزمایشگاه خاک شناسی 
 
 
 
واحد رمضانی 
 
 
 
تلفن: 36268177-035
 
آدرس: یزد - خیابان سلمان فارسی - نرسیده به میدان امیرچخماق- کوچه دبستان اسلامی رمضانی
 
 
 
واحد مهریز
 
 
 
تلفن: 32536506-035
 
تلفن:32536990-035
 
آدرس : مهریز - بلوار تعاون - خیابان فارابی 
 
 
 
 
واحد ابرکوه 
 
 
 
تلفن : 32823758-035
 
آدرس :ابرکوه - خیابان نظامیه 

 

مدارس ابتدایی در یک نگاه