7 بهمن 1400

مولف: ظریف
0  نظر
رتبه خبر: /5
(1 نظر )

7 بهمن 1400

مولف: ظریف
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

7 بهمن 1400

مولف: ظریف
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

7 بهمن 1400

مولف: ظریف
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

12 بهمن 1399

گزارش تصویری دیدار مدیرکل آموزش پرورش استان یزد با مدیریت مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهداء (ع)

گزارش تصویری دیدار مدیرکل آموزش پرورش استان یزد با مدیریت مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهداء (ع)
مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد طی برنامه دیدار با پیشکسوتان حوزه تعلیم و تربیت ،با مدریت جامعه تعلیمات اسلامی یزد بعنوان چهره ماندگار آموزش و پرورش استان دیدار بعمل آوردند .
مولف: ظریف-روابط عمومی
0  نظر
رتبه خبر: 5
(2 نظر )

12 بهمن 1399

نشست مشترک معاونت دبستان پسرانه نیکان تهران با مدیران مدارس جامعه تعلیمات اسلامی یزد

نشست مشترک معاونت دبستان پسرانه نیکان تهران با مدیران مدارس جامعه تعلیمات اسلامی یزد
با حضور  جناب آقای اخوان سیگاری  معاونت دبستان پسرانه نیکان تهران نشستی مشترک با  مدیران مدارس جامعه تعلیمات اسلامی یزد گردید .
مولف: ظریف-روابط عمومی
0  نظر
رتبه خبر: 1
(1 نظر )

12 بهمن 1399

گزارش تصویری نشست ماهیانه مدیران مقطع دبیرستان دوره دوم مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهداء (ع)

گزارش تصویری نشست ماهیانه مدیران مقطع دبیرستان دوره دوم  مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهداء (ع)
نشست ماهیانه مدیران مقطع دبیرستان دوره دوم  مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهداء (ع) با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد 
مولف: ظریف-روابط عمومی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

12 بهمن 1399

گزارش تصویری از برگزاری نشست ماهیانه مدیران مقطع دبیرستان دوره اول مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهداء (ع)

گزارش تصویری از برگزاری نشست ماهیانه مدیران مقطع دبیرستان دوره اول  مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهداء (ع)
نشست ماهیانه مدیران مقطع دبیرستان دوره اول  مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهداء (ع) بار عایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد 
مولف: ظریف-روابط عمومی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

12 بهمن 1399

گزارش تصویری از برگزاری نشست مدیران مقطع دبستان مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهداء (ع)

گزارش تصویری از برگزاری نشست مدیران مقطع دبستان مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهداء (ع)
 نشست ماهیانه مدیران مقطع دبستان مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهداء (ع) بار عایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد 
مولف: ظریف-روابط عمومی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1