17 اسفند 1400

مولف: ظریف
0  نظر
رتبه خبر: 5
(2 نظر )

16 اسفند 1400

مولف: ظریف
0  نظر
رتبه خبر: 5
(2 نظر )

11 اسفند 1399

برگزاری مراسم بزرگداشت هفته امور تربیتی و تربیت اسلامی و تجلیل از مربیان تربیتی مجموعه

برگزاری مراسم بزرگداشت هفته امور تربیتی و تربیت اسلامی و تجلیل از مربیان تربیتی مجموعه
طی مراسمی به مناسبت هفته امور تربیتی و تربیت اسلامی از مربیان تربیتی  مدارس جامعه تعلیمات اسلامی یزد  تقدیر بعمل آمد.
مولف: ظریف-روابط عمومی
0  نظر
رتبه خبر: 1/7
(4 نظر )

6 اسفند 1399

اجلاس سراسری مدیران مقطع دبیرستان دوره دوم جامعه تعلیمات اسلامی کل کشور بصورت مجازی برگزار گردید

اجلاس سراسری مدیران مقطع دبیرستان دوره دوم جامعه تعلیمات اسلامی کل کشور بصورت مجازی  برگزار گردید
اجلاس سراسری مدیران مقطع دبیرستان دوره دوم جامعه تعلیمات اسلامی کل کشور بصورت مجازی  برگزار گردید .در این اجلاس وحید باشی زاده  مدیر دبیرستان دوره دوم پسرانه  واحد شهید چمران به نمایندگی از مدیران دوره دوم دبیرستان  مجموعه برخی از رئوس کاربردی و طرح های اجرایی مدارس یزد را بصورت ویدئو کنفرانس قرائت نمود . 
مولف: ظریف-روابط عمومی
0  نظر
رتبه خبر: /5
(1 نظر )

4 اسفند 1399

اجلاس سراسری مدیران مقطع دبیرستان دوره اول جامعه تعلیمات اسلامی کل کشور بصورت مجازی برگزار گردید

اجلاس سراسری مدیران مقطع دبیرستان دوره اول جامعه تعلیمات اسلامی کل کشور بصورت مجازی  برگزار گردید
اجلاس سراسری مدیران مقطع دبیرستان دوره اول جامعه تعلیمات اسلامی کل کشور بصورت مجازی  برگزار گردید .در این اجلاس الهه شیرازی مدیر دبیرستان دوره اول  دخترانه واحد شهید چمران به نمایندگی از مدیران دوره اول دبیرستان  مجموعه برخی از رئوس کاربردی و طرح های اجرایی مدارس یزد را بصورت ویدئو کنفرانس قرائت نمود . 
مولف: ظریف-روابط عمومی
0  نظر
رتبه خبر: 4/2
(3 نظر )

4 اسفند 1399

اجلاس سراسری مدیران مقطع دبستان جامعه تعلیمات اسلامی کل کشور بصورت مجازی برگزار گردید

اجلاس سراسری مدیران مقطع دبستان جامعه تعلیمات اسلامی کل کشور بصورت مجازی برگزار گردید
اجلاس سراسری مدیران مقطع دبستان جامعه تعلیمات اسلامی کل کشور بصورت مجازی  برگزار گردید .در این اجلاس عباس وجدانی مدیر دبستان پسرانه واحد شهید چمران به نمایندگی از مدیران مقطع ابتدائی مجموعه برخی از رئوس کاربردی و طرح های اجرایی مدارس ابتدائی جامعه تعلیمات اسلامی یزد را بصورت ویدئو کنفرانس قرائت نمود . 
مولف: ظریف-روابط عمومی
0  نظر
رتبه خبر: 3/8
(2 نظر )

4 اسفند 1399

برگزاری نشست بررسی و هم اندیشی مسائل مالی - اداری مسئولین و مدیران مجموعه

برگزاری نشست بررسی و هم اندیشی مسائل مالی - اداری  مسئولین و مدیران مجموعه
نشست بررسی و هم اندیشی مسائل مالی اداری با حضور مدیریت و معاونت مالی و اداری و تربیتی جامعه تعلیمات اسلامی و مدیران مجموعه برگزار گردید .
مولف: ظریف-روابط عمومی
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1