25 مهر 1400

برگزاری جلسات مشترک نمایندگان پایه های مختلف تحصیلی مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهداء (ع)

برگزاری جلسات مشترک نمایندگان پایه های مختلف تحصیلی مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهداء (ع)

با توجه به شروع سال تحصیلی جدید و در راستای فعالیت­های آموزشی و پرورشی مدرسه، جلسات نمایندگان معلمین پایه ­های مختلف تحصیلی با حضور معاونت آموزشی مجتمع برگزار گردید.

 
مولف: ظریف-روابط عمومی
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )

3 مهر 1399

گزارش تصویری از کلاس ضمن خدمت آموزش برگزاری وبینار ویژه مربیان پیش دبستانی(جلسه دوم)

گزارش تصویری از کلاس ضمن خدمت آموزش برگزاری وبینار ویژه مربیان پیش دبستانی(جلسه دوم)
کارگاه ضمن خدمت آموزش اسلاید سازی حرفه ای ویژه مربیان پیش دبستانی  مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهداء (ع) برگزار گردید .
 
مولف: ظریف-روابط عمومی
0  نظر
رتبه خبر: 2/5
(2 نظر )

3 مهر 1399

گزارش تصویری از کلاس ضمن خدمت آموزش برگزاری وبینار ویژه مربیان پیش دبستانی(جلسه اول)

گزارش تصویری از کلاس ضمن خدمت آموزش برگزاری وبینار ویژه مربیان پیش دبستانی(جلسه اول)
کارگاه ضمن خدمت آموزش برگزاری وبینار ویژه مربیان پیش دبستانی  مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهداء (ع) برگزار گردید .
مولف: ظریف-روابط عمومی
0  نظر
رتبه خبر: 5
(2 نظر )

3 مهر 1399

گزارش تصویری از واحد پشتیابی آموزش مجازی دفتر مرکزی مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهداء (ع)

گزارش تصویری از واحد پشتیابی آموزش مجازی  دفتر مرکزی مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهداء (ع)
برنامه ریزی ، سامان دهی و محتوا سازی از جمله مسئولیت های واحد پشتیابی آموزش مجازی معاونت آموزشی مجتمع  حضرت سیدالشهداء (ع) مستقر در دفتر مرکزی  این مجموعه  است .   
مولف: ظریف-روابط عمومی
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1