27 مهر 1400

مولف: ظریف-روابط عمومی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

26 مهر 1400

مولف: ظریف-روابط عمومی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

3 مهر 1399

گزارش تصویری از کلاس های حضوری دانش آموزان دبستان دخترانه واحد شهید چمران با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی

گزارش تصویری از کلاس های حضوری دانش آموزان دبستان دخترانه واحد شهید چمران با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی
گزارش تصویری از کلاس های حضوری دانش آموزان دبستان دخترانه واحد شهید چمران با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی با برنامه ریزی زمانبندی تقکیک  حضور دانش آموزان 
مولف: ظریف-روابط عمومی
0  نظر
رتبه خبر: 4/2
(11 نظر )
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1