چاپ خبر
چهارشنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
برگزاری جشنواره جابربن حیان در دبستان دخترانه واحد شهید چمران
جشنواره جابربن حیان با حضور مدیریت و تنی چند از مسئولین جامعه تعلیمات اسلامی یزد در دبستان دخترانه واحد شهید چمران آغاز بکار نمود . 
در این جشنواره د انش آموزان دستاوردهای علمی خود را در زمینه های مختلف به نمایش گذاشتند . 
انتهای پیام/.