برگزاری نشست ارزیابی شاخصه های شخصیت

نشست ارزیابی طح شاخصه های شخصیت با حضور مسئولین برگزاری طرح در کلیه آموزشگاه های مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهداء (ع) یزد و مهریز برگزار شد .

در این نشست مسئولین مربوطه در مدارس، ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری شاخصه های شخصیت در مدارس به چگونگی های شیوه های ارزیابی آن در پایان سال تحصیلی پرداختند . 

همچنین حاج آقا رئوف مدیریت جامعه تعلیمات اسلامی یزد ضمن ابراز خرسندی از روند  برگزار موفق این طرح در آموزشگاه ها ، خواستار ارزیابی رندومی این طرح و بازخورد آن از سوی خانواده ها شدند . 

گفتنی است :طرح شاخصه های شخصیت برای دومین سال متوالی در کلیه مدارس مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهداء (ع) در حال اجرا و پیگیری می باشد . 

شاخصه های شخصیت . مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهداء (ع)

نظرات کاربران