نشست مشترک نمایندگان معلمین مدارس ابتدائی جامعه تعلیمات اسلامی یزد

نشست مشترک نمایندگان معلمین مدارس ابتدائی جامعه تعلیمات اسلامی یزد در دبیرستان دوره دوم پسرانه واحد شهید چمران برگزار شد.

گزارش تصویری

نظرات کاربران