گزارش تصویری

بازدید اعضای اصلی انجمن اولیاء و مربیان مدارس مجموعه از کانون فرهنگی تربیتی ده بالا

اعضای اصلی انجمن اولیاء و مربیان کلیه مدارس جامعه تعلیمات اسلامی یزد در قالب اردویی نیمروزی از امکانات و تجهیزات کانون فرهنگی تربیتی ده بالا بازدید بعمل آوردند .

در این بازدید که مدیران مدارس ، معاونت هاو مدیریت مجموعه  نیز حضور داشتند ، اعضای اصلی  انجمن اولیاءو مربیان کلیه مدارس ضمن آشنایی با محیط اردوگاه فرهنگی تربیتی ده بالا ، به بیان دیدگاه ها و پیشنهادات خود پرداختند .

سخنرانی مدیریت جامعه تعلیمات اسلامی یزد حاج علی اکبر رئوف و احمد آبائی  معاونت تربیتی مجموعه  و همچنین نمایندگان انجمن های مدارس از دیگر برنامه های این دیدار یکروزه بود. 


نظرات کاربران