گزارش تصویری

مراسم تشییع پیکر شهید گمنام در دبیرستان دخترانه دوره دوم مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهداء (ع) واحد شهید چمران

طی  مراسمی پیکر شهید گمنام  19 ساله در دبیرستان  دخترانه دوره دوم  مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهداء (ع) واحد شهید چمران تشییع شد 
شهید گمنام

نظرات کاربران