پذیرفته شدگان آزمون ورودی دبیرستان دخترانه دوره دوم-واحد شهید چمران

جهت مشاهده اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی دبیرستان دوره دوم بر روی لینک مورد نظر کلیک نمایید.از پذیرفته شدگان جهت مصاحبه حضوری و انتخاب رشته تحصیلی، طی تماس تلفنی از تاریخ 96/03/27 به مدت یک هفته دعوت به عمل خواهد آمد. پذیرش نهایی منوط به نتیجه مصاحبه خواهد بود.

نظرات کاربران

avatar
مطهره رمضانپور

قبولی