پذیرفته شدگان آزمون ورودی دبیرستان دخترانه دوره اول-واحد شهید چمران

جهت مشاهده اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی دبیرستان دوره اول بر روی لینک مورد نظر کلیک نمایید.از پذیرفته شدگان جهت مصاحبه حضوری، طی تماس تلفنی از تاریخ 96/03/27 به مدت یک هفته دعوت به عمل خواهد آمد. پذیرش نهایی منوط به نتیجه مصاحبه خواهد بود.

نظرات کاربران

avatar
مهسا فرجیانی

نتیجه مصاحبه دبیرستان دوره اول سیدالشهدا

avatar
نگار عزیزی

مدرسه یخیلی خوب