غبار روبی از قبور شهدا

حضور دانش آموزان پایه دهم ریاضی در روز پنجشنبه مورخ 96.08.11 در گلزار شهدای خلدبرین و غبار روبی از قبور مطهر آنها همراه با روایت گری شهدای گمنام

.
شهدا

نظرات کاربران