با دست های کوچکشان اندیشه های بزرگ آفریدند.

روز چهارشنبه مورخ 96/11/11 جشنواره دست های کوچک اندیشه های بزرگ در مدرسه برگزار شد.

روز چهارشنبه مورخ 96/11/11 جشنواره دست های کوچک اندیشه های بزرگ با شرکت پایه های اول تا ششم در مدرسه برگزار شد.

در این جشنواره دانش آموزان در کنار نمایش کاردستی هایشان برنامه های زنده ای را همراه با آموزگاران خود اجرا نمودند.

 دانش آموزان دوره اول  با استفاده از مواد دور ریختی ، کاغذ ، مقوا و ... به خلق وسایل و کاردستی پرداختند.

دانش آموزان دوره دوم نیز  با استفاده از مواد اولیه ای که تهیه کرده بودند انواع خوراکی ها مانند سالاد فصل ، کیک مرغ ، سالاد الویه و ... آماده کردند.

این جشنواره هرساله براساس زمانبندی آموزش و پرورش با هدف رشد و شکوفایی خلاقیت دانش آموزان  در مدارس برگزار می‌شود.


جشنواره دست های کوچک اندیشه های بزرگ - کاردستی - خلاقیت

نظرات کاربران