ساخت هواپیما با چوب های بالسا

پروازهواپیماچوبی برفرازآسمان مدرسه

هواپیماهایی که با چوب های بالسا به همت آقای شرف الدینی ساخته شدند، توسط دانش آموزان در حیاط مدرسه به پرواز درآمدند.

به گزارش خبرنگار افتخاری مدرسه، این هواپیماها که با چوب های سبک بالسا ساخته می شوند، مورد استقبال و علاقه زیاد دانش آموزان قرار گرفته است؛ پس از ساخت نیز تست آیرودینامیک از هواپیما گرفته می شود تا پرواز به خوبی انجام گیرد. آقای میثم شرف الدینی مسئول دبیرخانه این واحد آموزشی که در عرصه های طراحی و ساخت نیز فعالیت مؤثر دارند، مشوق اولیه ساخت این نوع هواپیما در مدرسه بوده اند؛ ایشان پس از جلب همکاری دانش آموزان، مراحل ساخت را نیز به آنها آموزش داده و در طراحی راهنمایی های لازم را انجام می دهند. در ادامه باید افزود همکاری خانواده دانش آموزان نیز قابل تقدیر است. خاطر نشان می گردد با مشارکت کادر آموزشی مدرسـه در پرواز این هواپیمـاها، شـور و هیجـانی مضـاعف در دانش آمـوزان ایجاد شد و آنها را بیش از پیش از لحاظ روحـی آماده دانش پژوهی نمود.

خبرنگار افتخاری این واحد آموزشی در ادامه افزود، پس از ساخت هواپیماهای متعدد، مسابقه ای نیز در راستای ایجاد حس رقابت سالم، بین دانش آموزان برگزار شد و جایزه ای نیز به نفر برتر اهدا گردید.

هواپیما-چوب بالسا-دانش آموزان

نظرات کاربران