مسابقات کامپیوتر

مسابقات کامپیوتر

مسابقات کامپیوتر در مقطع ابتدایی

مسابقات کامپیوتر  در مقطع ابتدایی
در رشته های :
فتوشاپ
پاورپوینت
تندتایپ و ورد
اکسل
همراه با جوایز ارزنده
مرحله نهایی فروردین 96
www.mahs.ir
مسابقات-کامپیوتر-فتوشاپ-پاورپوینت-اکسل-ورد

نظرات کاربران