مراسم 12 بهمن (ورود تاریخی امام)

مراسم 12بهمن (ورود تاریخی امام)

روز 12 بهمن و مراسم نمادین ورود امام مطابق هرسال در دبستان اسلامی رمضانی

مطابق سالهای قبل مراسم نمادین ورود تاریخی امام با حضور حجت الاسلام میرنژاد در دبستان اسلامی رمضانی به صورت باشکوه برگزار گردید.
مراسم 12 بهمن- ورود تاریخی امام -مراسم نمادین

نظرات کاربران