photo 2023 02 07 10 32 17

فعالیتهای مرکز تخصصی افلاک نما

1- ارزیابی وزن وقد دانش آموزان جهت تعیین شاخص توده بدنی BMI و مشخص شدن دانش آموزانی که نیاز به ارجاع به متخصصین تغذیه یا غدد دارند و گذاشتن کلاس آموزشی مرتبط با تغذیه سالم توسط دکتر آقایی
2- بینایی سنجی دانش آموزان وارجاع به اپتومتریست وپیگیری نتایج ارجاع
3- معاینات ساختار قامتی توسط کارشناس کار درمانی
4- معاینات دندانی توسط دندتانپزشکان و ارجاع دانش آموزانی که پوسیدگی دندانی یا ناهنجاری وبی نظمی دندانی داشتند
5- معاینات عمومی توسط متخصصین اطفال وارجاع دانش آموزان
6- کلاس های آموزشی با توجه به تقویم وبرگزاری کلاس ها توسط ادارات کختلف من جمله سازمان محیط زیست .آتش نشانی.اداره برق.سازمان آب .اداره استاندارد .مرکز بهداشت و..........
photo 2023 02 07 10 32 25
photo 2023 02 07 10 32 20
photo 2023 02 07 10 32 12
photo 2023 02 07 10 32 14
photo 2023 02 07 10 32 08 1
photo 2023 02 07 10 55 32
photo 2023 02 07 10 55 28