خط مشی و برنامه راهبردی مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا علیه السلام در جهت نیل به اهداف تربیتی و تعلیمی خود آموزش نوین، تربیت ماندگار به شرح ذیل می باشد:
مؤسسه آموزشی تأثیرگذار و پیشرو در امر پرورش و آموزش با زیرساخت های قوی با بهره¬گیری از آخرین دستاوردهای علمی و فنی در حوزه های مدیریت، یادگیری، فناوری اطلاعات، سیستم های کیفیت سنجی و مستندسازی
پیاده سازی طرح های زیربنایی تعلیم و تربیت مبتنی بر ارزش های الهی و دستاوردهای علمی، به¬صورت عملیاتی و قابل کنترل، ارزیابی، اصلاح و بهبود به ویژه از مقطع ابتدایی
رسیدن به تربیت جامع و منعطف در برگیرنده جنبه های علمی، مذهبی، اخلاقی و اجتماعی
تدوین برنامه جامع تلفیقی «آموزش و مهارت» با فراهم کردن فضایی جهت دستیابی دانش آموزان به دانش و مهارت های مورد نیاز در زندگی فردی و اجتماعی در دنیای امروز و به تبع آن ایجاد محیطی با نشاط و به دور از تنش و رقابت
کمک به رشد فردی دانش آموزان با توجه به علایق و استعدادهای آن ها
ایجاد کارگروه های منسجم تر و حرفه ای تر و هدفمدار و نتیجه¬گرا در قالب کمیته های اجرایی تشکیلات گرداننده
گسترش واحد تحقیق و توسعه با رویکرد استفاده هرچه بیشتر از تجارب کشورهای پیشرو در امر آموزش و به کارگیری روش های نوین آموزشی
ارتقای دانش مدیران، معلمان و کادر اجرایی و تقویت همکاری، نوآوری و مشارکت در رویکردهای جدید