روابط عمومی

بر این باوریم که؛کیفیت رابطه‌ای که ما با دیگران داریم در سرنوشت، آینده و در شکل گیری روابط بعدی ما به شدت مؤثر است. هر چه قدر این روابط محکم‌تر باشد ما به اهدافمان نزدیک‌تر خواهیم شد.
ارتباطات و اهمیت آن به عنوان یکی از مهم‌ترین اصل‌های مدیریتی پذیرفته شده است از اینرو واحد روابط عمومی دریچه ای در راستای برقراری ارتباط مؤثر و هدفمند با گروه‌های مخاطب سازمان اعم از داخلی و خارجی و انعکاس صحیح اخبار و رخدادهای سازمان انجام می باشد ومی‌تواند از این طریق مجموعه رابه اهداف خود نزدیک‌تر نماید.
روابط عمومی یکی از اجزاء واحدهای تابعه حوزه مدیریت بوده و زیر نظر مستقیم مدیریت مؤسسه انجام وظیفه می نماید.
فعالیت واحد روابط عمومی براساس شرح وظایف محوله در چارت مجموع تقسیم بندی می گردد.
یکی از مهمترین وظایف واحد روابط عمومی اطلاع رسانی اخبار و رخدادهای مجتمع به مخاطبان خود می باشد در این راستا با بهره مندی از گروه متخصصان حوزه طراحی گرافیکی و همچنین کارشناسان واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات پس از استقرار استاندارهای بصری و قالب یکسان در تمامی پلتفرم های ارتباطی شرایط اطلاع رسانی از طریق درگاه‌های اطلاعاتی در اختیار مجموعه را به روز رسانی نموده و این مجاری را مبدل به دریچه ای باز و روشن بسوی رخدادهای داخلی آموزشی و فرهنگی نموده است.
امید آن داریم تا با ارتباط مستمر و سازنده با مخاطبان خود ، مجموعه را به سمت پیشبرد اهداف عالیه تعیین شده همراهی نماییم .
پذیرای نظرات ارزشمندتان هستیم .
kaligrafi rooze ravabet omoomi 2
سخن روز
سخن روز108این یک سخن تستی است _ این یک سخن تستی است _این یک سخن تستی است _این یک سخن تستی است