معاونت آموزشی

مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا علیه السلام یزد وابسته به جامعه تعلیمات اسلامی با توجه به سبقه سنوات کاری و فرهنگی از گستردگی قابل ملاحظه اعم از:
مدارس، فضای آموزشی، امکانات، نیروی انسانی و دانش آموز برخوردار است.
در این راستا جهت اداره منظم و پیشرو سازمان خود ضرورت دارد مجموعه ای تحت عنوان دفتر مرکزی برای برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرا و در بعضی موارد اجرای امور مختلف مدارس دایر نماید تا مدیریت محترم مجتمع بتواند نظارت عالیه را در فعالیت های مدارس داشته باشد.
فلذا برای رسیدن به هدف مورد نظر (نظارت) لازم است در رده های تخصصی مشاوراتی صورت پذیرد که با سازماندهی معاونت های مربوطه ضرورت دارد.
IMG 4431 copy 1
photo 2023 01 07 12 46 39

اهداف :

1. برنامه ریزی، هماهنگی و هدایت امور آموزشی مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی
2. نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین‌نامه‌های آموزشی
3. تصمیم گیری درباره مسائل آموزشی با تشکیل جلسات مشورتی
3. سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم در جهت گسترش و ارتقاء کیفیت آموزشی مدارس
4. پیشنهاد طرح ها و برنامه های آموزشی در شورای معاونین دفتر مرکزی جهت بررسی، مطالعه و اخذ مصوبه جهت ابلاغ
5. اجرای دوره‌های مختلف آموزشی بدو خدمت و دانش افزایی نیروی انسانی
فلذا برای رسیدن به هدف مورد نظر (نظارت) لازم است در رده های تخصصی مشاوراتی صورت پذیرد که با سازماندهی معاونت های مربوطه ضرورت دارد.

خرداد ماه 1400