معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات

عصر حاضر را باید تلفیقی از ارتباطات واطلاعات دانست، عصری که بشر در آن بیش از گذشته خود را نیازمند به برقراری ارتباط، برای کسب اطلاعات موردنیاز می داند.
در سالیان اخیر، فناوری اطلاعات و ارتباطات توانسته است با ارائه ظاهری متنوع، جذاب ، کاربردی، فراگیر و متناسب با نیاز روز بشر، نقش خویش را در شکل دهی و بازتعریف سبک زندگی، فرهنگ رفتاری ،گفتاری و حتی اعتقادات ملی، مذهبی و اخلاقی جوامع انسانی گسترش دهد. اما بی شک بیشترین تاثیر خود را بر محیط های آموزشی گذاشته است.
از همین رو در راستای هدف والای مجموعه که چیزی جز تربیت انسانهای فرهیخته، موفق وشایسته در بستر تکنولوژی نوین اطلاعاتی و ارتباطی به منظور بسط و تعمیق فرهنگ ناب اسلامی در میان خانواده های ایرانی نیست، با تعریف اهداف مشخص و انجام رسالت های خویش تاکنون انجام وظیفه می نماید.
IMG 9842
IMG 6605
جامعه تعلیمات اسلامی یزد فعالیت خود در حوزه سخت افزار و شبکه از سال هزار و سیصد و هفتار با نصب یک دستگاه IBM آغاز نمود. با تجهیز کارگاههای کامپیوتر کلیه مدارس طی سال های هفتاد و پنج تا هشتاد و پنج ، تخصیص سیستم کامپیوتر ویژه دفاتر اداری و آموزشی، کتابخانه ها و ....، راه اندازی شبکه داخلی و برقراری ارتباط بین کلیه واحد های جامعه تعلیمات اسلامی در شهر یزد از طریق دکل های بی سیم تا سال هشتاد و شش فعالیت خود را در این حوزه ادامه داد.
در حوزه نرم افزار به منظور تسهیل ارتباط بین واحد های آموزشی و دفتر مرکزی از سال 1387 نرم افزار اتوماسیون اداری فرزین با تعداد بیش از100 کاربر به کار گرفته شد که تا کنون نیز با قوت به کار خود ادامه می دهد.
از سال1385 تعدادی از دانش آموختگان جامعه اقدام به تهیه نرم افزار آموزشی بومی با توجه به نیازهای آموزشی مجموعه جهت ارتباط بین مدرسه و اولیا نمودندکه پس از طی پروسه بروز رسانی و توسعه نرم افزاری، با همکاری گروه برنامه نویس جدید نرم افزار آموزشی مدرسه هوشمند ایرانی(مها) در سال 1393 شروع به فعالیت کرد.
در سال 1397 سامانه آموزشی مدارس برتر (مدبر) با امکانات کامل ثبت و گزارش کلیه رویدادهای آموزشگاه جهت بالابردن اطلاعات اولیا از وضعیت درسی و اخلاقی دانش آموزان مورد بهره برداری قرار گرفت.
در امور مربوط به کتابخانه های مدارس، با خریداری نرم افزار کتابخانه چاوش در سال 1388 کلیه اطلاعات کتب موجود در کتابخانه ها به صورت منسجم و یکپارچه جمع آوری و سامانه امانت کتاب الکترونیک به کار گرفته شد. در ادامه با راه اندازی سامانه آموزشی مها و ارتباط با سرور کتابخانه ملی ایران امکان بهره وری بیشتر از نرم افزار کتابخانه فراهم آمد.
به منظور سازماندهی و با مدیریت راهبردی و نیاز به توسعه، تامین، نظارت و پشتیبانی هرچه بیشتر به صورت اصولی و منسجم، جامعه تعلیمات اسلامی یزد معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات را با نام اختصاری فاوا در سال 1392 تشکیل و با برگزاری آزمون استخدامی و مصاحبه حضوری اقدام به گزینش بیش از 60 نیروی شایسته و متخصص جهت فعالیت در بخش معاونت فناوری اطلاعات مدارس، دبیرخانه، تایپ وتکثیر و مدرس کامپیوتر نمود.
این معاونت در چند بخش مجزا به ارائه فعالیت ها و خدمات به کارکنان و دانش آموزان مجموعه می پردازد که درشماره بعدی مختصری از آن را بیان خواهیم نمود. عصر حاضر را باید تلفیقی از ارتباطات واطلاعات دانست، عصری که بشر در آن بیش از گذشته خود را نیازمند به برقراری ارتباط، برای کسب اطلاعات موردنیاز می داند.
در سالیان اخیر، فناوری اطلاعات و ارتباطات توانسته است با ارائه ظاهری متنوع، جذاب ، کاربردی، فراگیر و متناسب با نیاز روز بشر، نقش خویش را در شکل دهی و بازتعریف سبک زندگی، فرهنگ رفتاری ،گفتاری و حتی اعتقادات ملی، مذهبی و اخلاقی جوامع انسانی گسترش دهد.
اما بی شک بیشترین تاثیر خود را بر محیط های آموزشی گذاشته است. از همین رو در راستای هدف والای مجموعه که چیزی جز تربیت انسانهای فرهیخته، موفق وشایسته در بستر تکنولوژی نوین اطلاعاتی و ارتباطی به منظور بسط و تعمیق فرهنگ ناب اسلامی در میان خانواده های ایرانی نیست، با تعریف اهداف مشخص و انجام رسالت های خویش تاکنون انجام وظیفه می نماید.
جامعه تعلیمات اسلامی یزد فعالیت خود در حوزه سخت افزار و شبکه از سال 1370 با نصب یک دستگاه IBM آغاز نمود. با تجهیز کارگاههای کامپیوتر کلیه مدارس طی سال های 1375 تا 1385، تخصیص سیستم کامپیوتر ویژه دفاتر اداری و آموزشی، کتابخانه ها و ....، راه اندازی شبکه داخلی و برقراری ارتباط بین کلیه واحد های جامعه تعلیمات اسلامی در شهر یزد از طریق دکل های بی سیم تا سال 1386 فعالیت خود را در این حوزه ادامه داد. در حوزه نرم افزار به منظور تسهیل ارتباط بین واحد های آموزشی و دفتر مرکزی از سال 1387 نرم افزار اتوماسیون اداری فرزین با تعداد بیش از100 کاربر به کار گرفته شد که تا کنون نیز با قوت به کار خود ادامه می دهد.
از سال1385 تعدادی از دانش آموختگان جامعه اقدام به تهیه نرم افزار آموزشی بومی با توجه به نیازهای آموزشی مجموعه جهت ارتباط بین مدرسه و اولیا نمودندکه پس از طی پروسه بروز رسانی و توسعه نرم افزاری، با همکاری گروه برنامه نویس جدید نرم افزار آموزشی مدرسه هوشمند ایرانی(مها) در سال 1393 شروع به فعالیت کرد. در سال 1397 سامانه آموزشی مدارس برتر (مدبر) با امکانات کامل ثبت و گزارش کلیه رویدادهای آموزشگاه جهت بالابردن اطلاعات اولیا از وضعیت درسی و اخلاقی دانش آموزان مورد بهره برداری قرار گرفت.
در امور مربوط به کتابخانه های مدارس، با خریداری نرم افزار کتابخانه چاوش در سال 1388 کلیه اطلاعات کتب موجود در کتابخانه ها به صورت منسجم و یکپارچه جمع آوری و سامانه امانت کتاب الکترونیک به کار گرفته شد. در ادامه با راه اندازی سامانه آموزشی مها و ارتباط با سرور کتابخانه ملی ایران امکان بهره وری بیشتر از نرم افزار کتابخانه فراهم آمد.
به منظور سازماندهی و با مدیریت راهبردی و نیاز به توسعه، تامین، نظارت و پشتیبانی هرچه بیشتر به صورت اصولی و منسجم، جامعه تعلیمات اسلامی یزد معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات را با نام اختصاری فاوا در سال 1392 تشکیل و با برگزاری آزمون استخدامی و مصاحبه حضوری اقدام به گزینش بیش از 60 نیروی شایسته و متخصص جهت فعالیت در بخش معاونت فناوری اطلاعات مدارس، دبیرخانه، تایپ وتکثیر و مدرس کامپیوتر نمود. این معاونت در چند بخش مجزا به ارائه فعالیت ها و خدمات به کارکنان و دانش آموزان مجموعه می پردازد که درشماره بعدی مختصری از آن را بیان خواهیم نمود.
2581

سخت افزار و شبکه

همانگونه که مستحضرید بخش اصلی، عملکردی حوزه فاوا، تولید و تهیه زیرساخت ها، تجهیزات موردنیاز، توسعه، تامین، نگهداری و بهره برداری از شبکه ارتباطی مجموعه می باشد که میتوان کابل کشی، ایجاد ارتباط با سیم وبی سیم(WIFI)، تعمیر و تکمیل تجهیزات کامل سخت افزاری، کارگاه های کامپیوتری با دارا بودن حداقل 8 سیستم کامپیوتر در هر کارگاه، هوشمندسازی مدارس با نصب برد هوشمند در کلاسها و همچنین شبکه جامعه تعلیمات اسلامی را به عنوان یکی از موفقترین ومجهزترین مراکز آموزشی استان یزد دانست.

نرم افزار

با شروع فعالیت این بخش در حوزه اتوماسیون اداری و سامانه اکانتینگ اینترنت از سال 1390 تاکنون با اضافه شدن تیم متخصص و توانمندی از برنامه نویسان و کادر مجرب با هدف اطلاع رسانی سریع و به روز در حوزه اخبار مدارس و معاونتها، ثبت نام آنلاین مدارس، نمایش دستاوردها و... اقدام به راه اندازی سایت خبری به آدرس www.mahs.ir نمود؛
همچنین برنامه ای ویژه و مختص به مجموعه، با عنوان مدرسه هوشمند ایرانی (مها) تولید و به صورت آزمایشی به اجرا در آمد.
photo 2023 01 04 14 11 38 1200x800 1

آموزش کامپیوتر

یکی از مهمترین و موثرترین رویکردی که باید در مدیریت جریان فناوری مورد توجه قرارگیرد مواجهه هوشمندانه با تحولات پرشتاب این عرصه و نحوه استفاده از ظرفیت ها ومحدودیت هاست ؛ قطعاً ارتقای فرهنگ بهره بری درست یا به نوعی افزایش سواد کاربری مناسب ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد بود.
از همین رو واحد آموزش فاوا با هدف اعتلای فرهنگ سواد رسانه ای و یادگیری به شکل مناسب همراه با فرهنگ سازی صحیح ومتناسب با اهداف آموزشی، اقدام به آموزش کامپیوتر در سطح دبستان نمود؛ در ابتدا آموزش کامپیوتر به صورت برون سپاری توسط شرکت کامپیوتری اداره می شد که پس از تاسیس معاونت فاوا؛ این مسئولیت بومی سازی شده و منطبق با نیازها، فرهنگ، بایدها ونبایدها، نکات تربیتی و... استاندارد سازی شده و کتب آموزش کامپیوتر در 7 مقطع تحصیلی طی 7 عنوان کتاب با عناوین مبانی مقدماتی رایانه، آشنایی با نرم افزار نقاشی، آشنایی با نرم افزارهای واژه پرداز (Word2016)، ارائه مطلب(powerpoint2016)، صفحه گسترده(Excel2016)، نرم افزار فتوشاپ، آشنایی با مفاهیم اینترنت توسط کادری مجرب و متخصص از تیم استخدام شده تدوین وتالیف گردید.
همچنین با توجه به رسالت آموزشی این مجموعه در راستای چاپ کتب مربوطه، اقدام به طرح درس نویسی، تولیدات الکترونیک، انیمیشن سازی، چاپ فلش کارت و... نموده تا بتوان همگام و هماهنگ با اهداف مجموعه، هر چه بیشتر پاسخگویی نیاز دانش آموز امروز باشد.
بدیهی است فراگیر نمودن آرامش خاطر ذینفعان و براورده سازی حداکثری انتظارات خانواده ها و دانش آموزان عزیز دغدغه اصلی و همیشگی این مجموعه خواهد بود.
IMG 5630
IMG 5341 copy
IMG 5341 1