photo 2023 02 06 13 19 21

فعالیتهای پایگاه های تخصصی بهداشت

1- ارزیابی وزن و قد دانش آموزان جهت تعیین شاخص توده بدنی BMI و مشخص شدن دانش آموزانی که نیاز به ارجاع به متخصصین تغذیه یا غدد دارند و برگزاری کلاس آموزشی مرتبط با تغذیه سالم توسط دکتر آقایی
2- بینایی سنجی دانش آموزان و ارجاع به اپتومتریست و پیگیری نتایج ارجاع
3- معاینات ساختار قامتی توسط کارشناس کار درمانی
4- معاینات دندانی توسط دندان پزشکان و ارجاع دانش آموزانی که پوسیدگی دندان یا ناهنجاری و بی نظمی دندان داشتند
5- معاینات عمومی توسط متخصصین اطفال و ارجاع دانش آموزان
6- کلاس های آموزشی با توجه به تقویم وبرگزاری کلاس ها توسط ادارات مختلف من جمله سازمان محیط زیست ، آتش نشانی، اداره برق،سازمان آب ،اداره استاندارد ،مرکز بهداشت و ...

جهت مشاهده تور مجازی کلیک کنید.

photo 2023 02 06 13 19 18
photo 2023 02 06 13 19 04
photo 2023 02 06 13 19 15
photo 2023 02 01 11 14 02
photo 2023 02 06 13 19 24
photo 2023 02 06 13 44 10
photo 2023 02 06 13 35 01
photo 2023 02 06 13 19 27
photo 2023 02 06 13 36 32