برپایی موکب ایام فاطمیه در دبیرستان دوره دوم چمران

photo 2022 12 14 12 48 50

برپایی موکب ایام فاطمیه در دبیرستان دوره دوم دخترانه حضرت سیدالشهداء(ع) واحد شهید چمران 
به مناسب ایام سوگواری حضرت زهرا (س) موکب فاطمیه در بیرستان دوره دوم دخترانه حضرت سیدالشهداء(ع) واحد شهید چمران برپا شد.