برگزاری کارگاه های تقویت هوش حرکتی و جنبشی

photo 2022 12 14 12 52 39

کارگاه های تقویت هوش حرکتی و جنبشی در دبستان دخترانه حضرت سیدالشهداء (ع) واحد پاسداران برگزار شد .