جشن گلریزان کتاب در دبستان دخترانه واحدشهید چمران

photo 2022 12 14 12 24 31

جشن گلریزان کتاب در دبستان دخترانه واحدشهید چمران برگزار شد . در این مراسم،دانش آموزان  با اهداء کتاب جشن گلریزان برگزار نمودند . کتاب های جمع آوری شده به کتابخانه های مدارس کم برخوردار اهداء می شود .