نشست های مراقبت های بهداشتی دوران بلوغ

photo 2022 12 14 12 21 07

برگزاری سلسله نشست های مراقبت های بهداشتی دوران بلوغ در دبستان دخترانه واحد شهید چمران برگزار شد . 
در این سلسله نشست ها دانش آموزان دوره دوم ابتدائی با هدایت کارشناسان و اساتید برجسته با مراقبت های بهداشتی دوران بلوغ آشنا می شوند .