برپایی موکب دانش آموزی در دبستان پسرانه اسلامی رمضانی

photo 2022 12 20 08 34 12 5

به مناسبت ایام فاطمیه  موکب دانش آموزی در دبستان پسرانه اسلامی رمضانی برپا شد .