بدرقه شهید گمنام توسط طلاب حوزه علمیه خواهران حضرت سیدالشهداء (ع)

photo 2022 12 21 10 52 26

طلاب حوزه علمیه خواهران حضرت سیدالشهدا(ع) طی مراسمی شهید گمنام را بدرقه نمودند .