پخش نذری در موکب فاطمیه دبیرستان دوره دوم دخترانه واحد شهید چمران

photo 2022 12 20 08 32 37

به مناسبت ایام سوگواری حضرت زهرا (س)  موکب فاطمیه دبیرستان دوره دوم دخترانه واحد شهید چمران هر روزه در این ایام میزبان دانش آموزان مدرسه می باشد .