برگزاری نشست مدیران دبیرستان دوره دوم مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهداء(ع)

photo 2023 01 04 14 05 43

نشست مدیران دبیرستان های دوره دوم مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا(ع) با حضور معاونت آموزشی و مسئول برنامه ریزی و نظارت آموزشی مجموعه در دبیرستان دوره دوم دخترانه حضرت سیدالشهداء (ع) واحد شهید چمران بر گزار گردید .
در این نشست پیرامون بحث امتحانات و مسائل آموزشی بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت .