برگزاری کارگروه ویژه برنامه های نوروزی

photo 2023 01 04 14 11 38

کارگروه ویژه برنامه های نوروزی با هدف برنامه ریزی و ساماندهی برنامه های نوروزی ویژه دانش آموزان مجموعه برگزار گردید . منتظر خبرهای جدید ما باشید . نوروز شادی را برایتان برنامه ریزی خواهیم نمود ...