نشست مدیران دبیرستان دوره اول مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهداء(ع) برگزار شد.

photo 2023 01 04 14 17 39

نشست مدیران دبیرستان های دوره اول مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا(ع) با حضور معاونت آموزشی و مسئول برنامه ریزی و نظارت آموزشی مجموعه در دبیرستان دوره اول دخترانه حضرت سیدالشهداء (ع) واحد شهید چمران بر گزار گردید .
در این نشست پیرامون بحث امتحانات و مسائل آموزشی و برنامه ریزی های مربوطه پیش رو بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.