برگزاری پویشی با عنوان یکی از احادیث مولای متقیان علی (ع)  

00000

برگزاری پویشی با عنوان یکی از احادیث مولای متقیان علی (ع) شایان ذکر است: پس از داوری تصاویر ارسالی در سایت مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا (ع) به نمایش گذاشته میشود.