کسب رتبه برگزیده مسابقات تورنی تیم ریاضی توسط دانش آموزان پایه هشتم و هفتم

photo 2023 01 29 14 23 37