کسب رتبه های برتر در مسابقات فرهنگی و هنری آموزش و پروش ناحیه دو یزد

photo 2023 01 29 14 14 01