کسب مدال طلا در رشته کین شین کاراته توسط مهدی نعیم آبادی

photo 2023 01 29 14 28 01