کسب رتبه دوم کاراته توسط امیر رضا مختاری

photo 2023 01 30 09 47 28