کسب رتبه دوم کشوری و نخست استانی در رشته نمایشنامه خوانی توسط دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت سیدالشهدا(ع)واحد چمران

photo 2023 01 30 09 55 12