کسب عنوان نایب قهرمانی استانی در رشته کاراته توسط حمیدرضا نعیم آبادی

photo 2023 01 30 08 04 27