اعلام اسامی دانش آموزان راه یافته به مرحله حضوری مسابقات ناحیه ای “قرآن – عترت – نماز”

2198417 890

اسامی دانش آموزان برگزیده جامعه تعلیمات اسلامی یزد در مسابقات" قرآن - عترت و نماز "راه یافته به مرحله حضوری مسابقات ناحیه ای اعلام شد .

photo 2023 02 07 13 18 34 2
photo 2023 02 07 13 18 34 2 copy
photo 2023 02 07 13 18 34