اعلام نتایج مسابقه قصه گویی زیر گنبد کبود

photo 2023 02 22 08 59 44

نتایج مسابقه قصه گویی زیر گنبد کبود به شرح زیر است :

1
photo 2023 03 01 11 11 26