طی مراسمی از دو دانش آموز امانت دار دبیرستان پسرانه دوره دوم واحد شهید چمران تجلیل بعمل آمد.

photo 2023 04 04 12 29 31

طی مراسمی از دو تن از دانش آموزان پایه دوازدهم آموزشگاه آقایان برزگری و زارع زاده، به سبب امانت داری تقدیر شد . این دانش آموزان پس از یافتن گوشی موبایل مفقوده شده در یکی از کوچه های اطراف مدرسه، آن را به صاحب آن باز گرداندند که از سوی صاحب آن گوشی و از طرف مدیریت آموزشگاه از این دو دانش آموز به منظور تجلیل از خصلت پسندیده امانت داری تقدیر به عمل آمد.