گزارش تصویری؛ نخستین نشست حضوری مدیران مدارس جامعه تعلیمات اسلامی یزد در سال جدید

photo 2023 04 05 11 52 28 3

نخستین نشست حضوری مدیران جامعه تعلیمات اسلامی یزد در سال 1402 برگزار شد.