نتایج جشنواره مشاعره

سایت

نتایج اولین دوره مسابقه مشاعره از سری جشنواره های داخلی جامعه تعلیمات اسلامی یزد سال تحصیلی1402-1401 اعلام شد .