نتایج جشنواره مهدوی

سایت 1

نتایج پنجمین دوره شعر خوانی مهدوی از سری جشنواره های داخلی جامعه تعلیمات اسلامی یزد سال تحصیلی1402-1401 اعلام شد .