آغاز بکار هنرسرای خلاقیت دبستان دخترانه واحد شهید چمران

06

آغاز بکار هنرسرای خلاقیت دبستان دخترانه واحد شهید چمران هنر سرای خلاقیت دبستان دخترانه حضرت سیدالشهداء (ع) با حضور مدیریت مجموعه و جمعی از مدیران دیگر مدارس مجموعه و پیشکسوتان تدریس و آموزش مجموعه ، کادر ،معلمین و دانش آموزان آموزشگاه آغاز بکار کرد .
در این هنر سرا دانش آموزان در پایلوتی تخصصی با رویکردی خلاق در بحث آموزش با حوزه های نجوم ، هنر ، ریاضی و قرآن بیش از پیش آشنا می شوند .