ارسال جوایز جشنواره های داخلی جامعه تعلیمات اسلامی یزد

photo 2023 05 25 12 15 12

تندیس ،جوایز و لوح تقدیر نفرات برتر جشنواره های فرهنگی هنری دانش آموزان مدارس جامعه تعلیمات اسلامی یزد به مدارس ارسال شد.