برگزاری کارگاه تخصصی آموزش نویسندگی

photo5449973489

کارگاه تخصصی آموزش نویسندگی با هدف ایجاد انگیزه در نویسندگی ، آموزش و استعدادیابی دانش آموزان ،در کانون فرهنگی تربیتی حضرت سیدالشهدا علیه السلام برگزار می گردد.
این کارگاه با تدریس طوبی زارع دکترای تخصصی ادبیات کودک و نوجوان و نویسنده ۲۰عنوان کتاب برگزار می شود .
دانش آموزان علاقه مند می توانند برای ثبت نام به معاونت های تربیتی مدارس خود مراجعه نمایند.