نشست تودیع و معارفه مدیر دبستان پسرانه واحد پاسداران برگزار شد

20230626 092142

در نشستی با حضور مسئولین و مدیران مدارس جامعه تعلیمات اسلامی یزد از زحمات محمد حسین مزیدی مدیریت پیشین دبستان پسرانه واحد پاسداران تقدیر و محمد دهقانی زاده بعنوان مدیر جدید آموزشگاه معرفی گردید .